АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2017 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Прид., зберiг., реалiз. (вiд-пуск), використ. прекурсорiв Спис.2таб.IV) "Пе-релiку наркот. засобiв, пси-хотропних. речовин та прекурсорiв"АЕ №26956020.06.2013Державна Служба України по контролю за наркотиками20.06.2018
Опис:
Емiтент планує в подальшому продовжувати дiї лiценцiї.
Використання джерел iонизуючого випромiнюванняОВ-05031211.05.2011Державний комiтет ядерного регулювання України. Пiвд.схiд. держ. iнс-iя з ядер.ї та радiоц. безпеки11.05.2019
Опис:
Емiтент планує в подальшому продовжувати дiї лiценцiї.