АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Статут товариства Не визначено
2. Засновницький (установчий) договір Не визначено
3. Положення про загальні збори Не визначено
4. Положення про наглядову раду Не визначено
5. Положення про виконавчий орган Не визначено
6. Положення про ревізійну комісію Не визначено
7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них Не визначено
8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства Не визначено
9. Принципи (кодекс) корпоративного управління Не визначено
10. Висновки ревізійної комісії (ревізора) Не визначено
11. Висновки аудитора Не визначено
12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам Не визначено
13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів) Не визначено
14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Не визначено
15. Перелік афілійованих осіб товариства Не визначено
16. Протоколи загальних зборів Не визначено
17. Повідомлення про проведення загальних зборів Не визначено
18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів Не визначено
19. Особлива інформація емітента Не визначено
20. Квартальний звіт емітента Не визначено
21. Річний звіт емітента Не визначено
22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права Не визначено
23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства Не визначено
24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів Не визначено
25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) Не визначено
26. Інша інформація Не визначено