АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Генеральний директор Котюк Олександр Володимир СВ № 634404, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 04.06.2002 21.05.2008 3 000 0.00048200000 % 3 000 0 0 0
Голова Наглядової ради Ольховик Олександр Федорович дIн № дIн, виданий дIн 31.07.2007 10 0.00000200000 % 10 0 0 0
Секретар Наглядової ради Горлов Вiктор Гаврилович дIн № дIн, виданий дIн 31.07.2007 1 0.00000020000 % 1 0 0 0
Член Наглядової ради Арнаутов Олексiй Вiкторович дIн № дIн, виданий дIн 13.07.2009 1 0.00000020000 % 1 0 0 0
Член Наглядової ради Ристик Суркунис Александра дIн № дIн, виданий дIн 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Наглядової ради Шевяков Дмитрий Александрович дIн № дIн, виданий дIн 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Наглядової ради Тихонова Яна Робертiвна дIн № дIн, виданий дIн 31.07.2007 1 0.00000020000 % 1 0 0 0
Член Наглядової ради Сахань Iван Якович дIн № дIн, виданий дIн 27.05.2008 1 0.00000020000 % 1 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї, головний бухгалтер Сичова Iнна Йосипiвна СА № 759066, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 07.05.1998 31.07.2007 1 0.00000020000 % 1 0 0 0
Усього   3 015 0.00048500000 % 3 015 0 0 0
Опис