АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
Використання джерел iонiзуючого випромiнювання  ОВ-050313  11.05.2011  Державний комiтет ядерного регулювання України. Пiвденно-схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радi  20160511 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi)  АВ № 149687  12.07.2006  Мiнiстерство транспорту та зв`язку України Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi  20110711 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсової пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї  АВ № 159130  15.08.2006  Мiнiстерство освiти i науки України  20110701 
Придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск прекурсорiв ( списку 2 таблицi IV)  АВ № 346232  07.08.2007  Комiтет з контролю за наркотиками  20120719 
виробництво електричної енергiї  АБ № 220952  24.01.2007  Нацiональна комiсiя з питань регулювання електроенергетики  20110915 
Виробництво теплоэнергии на ТЭЦ i установках з использован. нетрадиц. або поновлюваних джерел енергiї  АВ № 501387  30.12.2009  Нацiональна комiсiя з питань регулювання електроенергетики  20110526 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування Місцезнаходження (поштова адреса)