АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
На початок року залишок коштiв складав 38851 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за рiк склав (-16627) тис.грн., вiд iнвестицiйної дiяльностi (-5938) тис.грн., вiд фiнансової дiяльностi руху коштiв у 2011 роцi не було. Чистий рух коштiв за 2011 рiк склав (-22565) тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року 15086 тис.грн.