ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
Будiвельна дiяльнiсть з додатком  АБ №178098  12.09.2005  Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя  20100907 
Використання джерел iонiзуючого випромiнювання  ОВ-01 №00070  10.04.2006  Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України  20110410 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу мережi двостороннього дуплексного зв`язку  № 23/5734-38055  11.05.2006  Український державний центр радiочастот  20110418 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу мережi двостороннього симплексного зв`язку  № 23/5734-38054  11.05.2006  Український державний центр радiочастот  20110418 
Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту кольорових металiв  АБ № 111330  23.06.2005  Мiнiстерство промислової полiтики України  20100623 
Медична практика  АБ № 299735  12.12.2005  Мiнiстерство охорони здоров`я України  20101212 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi)  АВ № 149687  12.07.2006  Мiнiстерство транспорту та зв`язку України Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi  20110711 
Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарiфом  АБ № 220951  24.01.2007  Нацiональна комiсiя з питань регулювання електроенергетики України  20100110 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсової пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї  АВ № 159130  15.08.2006  Мiнiстерство освiти i науки України  20110701 
Придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск прекурсорiв ( списку 2 таблицi IV)  АВ № 346232  07.08.2007  Комiтет з контролю за наркотиками  20120719 
виробництво електричної енергiї  АБ № 220952  24.01.2007  Нацiональна комiсiя з питань регулювання електроенергетики  20170110 
Виробництво теплоэнергии на ТЭЦ i установках з использован. нетрадиц. або поновлюваних джерел енергiї  АВ № 501387  30.12.2009  Нацiональна комiсiя з питань регулювання електроенергетики  20121122 
Зберiгання/використання натру їдкого технiчного  179-вр  23.09.2008  Мiнiстерство охорони ОПС  20110310 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу стацiонарними джерелами  2310137200-28а  18.12.2007  Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України  20121217 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу стацiонарними джерелами  2310137200-28б  21.12.2007  Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України  20121220 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування Місцезнаходження (поштова адреса)