ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Особлива інформація на 07.12.2011

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                            Котюк Олександр Володимирович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    09.12.2011  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00194122
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 69032
     Населений пункт м. Запорiжжя
     Вулиця, будинок Пiвденне шосе, 15
     Міжміський код, телефон та факс 0612122427, 0612122427
     Електронна поштова адреса privat@zalk.com.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 08.12.2011
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення бюлетень "Вiдомостi ДКЦПФР"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 233(1238)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 09.12.2011
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення http://www.zalk.pat.ua/
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 09.12.2011