ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 18.07.2016

Особлива інформація на 13.07.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

13.07.2016ОбраноГолова Наглядової радиБезверха Світлана ВолодимирівнаТТ, 107163, 03.03.2012, Подільський РУ ГУ МВС України в місті Києві0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Безверха Світлана Володимирівна (паспорт серії ТТ №107163, виданий 03.03.2012 Подільський РУ ГУ МВС України в місті Києві) обрана на посаду 13.07.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник Управління Фонду державного майна України, начальник юридичного відділу, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 2 роки та 9 місяців (на строк повноважень діючого складу Наглядової ради). Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Наглядової ради № 1 від 13.07.2016р.
13.07.2016ОбраноЗаступник Голови Наглядової радиЛепявко Ірина МиколаївнаСН, 816279, 29.04.1998, Печерський РУ ГУ МВС України у м. Києві0
Зміст інформації:
Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Лепявко Ірина Миколаївна (паспорт серії СН №816279, виданий 29.04.1998 Печерський РУ ГУ МВС України у м. Києві) обрана на посаду 13.07.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу Фонду державного майна України, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 2 роки та 9 місяців (на строк повноважень діючого складу Наглядової ради). Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Наглядової ради № 1 від 13.07.2016р.
13.07.2016ОбраноСекретар Наглядової радиПавлюк Наталія ВасилівнаНЮ, 014434, 01.07.2004, Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області0
Зміст інформації:
Посадова особа Секретар Наглядової ради Павлюк Наталія Василівна (паспорт серії НЮ №014434, виданий 01.07.2004 Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області) обрана на посаду 13.07.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області, головний спеціаліст Фонду державного майна України, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 2 роки та 9 місяців (на строк повноважень діючого складу Наглядової ради). Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Наглядової ради № 1 від 13.07.2016р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.