ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Особлива інформація на 21.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2016Припинено повноваженняГолова Наглядової радиМатис Ганна СтаніславівнаМЕ, 837163, 10.11.2007, Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Київ0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Матис Ганна Станіславівна (паспорт серії МЕ №837163, виданий 10.11.2007 Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Київ) припиняє повноваження на посаді 21.04.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді Голови Наглядової ради особа перебувала 5 місяців, на посаді Члена Наглядової ради особа перебувала 8 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.
21.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЛепявко Ірина МиколаївнаСН, 816279, 29.04.1998, Печерський РУ ГУ МВС України у м. Києві0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Лепявко Ірина Миколаївна (паспорт серії СН №816279, виданий 29.04.1998 Печерський РУ ГУ МВС України у м. Києві) припиняє повноваження на посаді 21.04.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді особа перебувала 8 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.
21.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиМаньківська Анастасія ГеннадіївнаСН, 149277, 28.03.1996, Ленінградський РУГУ МВС України в м. Києві0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Маньківська Анастасія Геннадіївна (паспорт серії СН №149277, виданий 28.03.1996 Ленінградський РУГУ МВС України в м. Києві) припиняє повноваження на посаді 21.04.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді особа перебувала 8 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.
21.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиБезверха Світлана ВолодимирівнаТТ, 107163, 03.03.2012, Подільський РУ ГУ МВС України в місті Києві0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Безверха Світлана Володимирівна (паспорт серії ТТ №107163, виданий 03.03.2012 Подільський РУ ГУ МВС України в місті Києві) припиняє повноваження на посаді 21.04.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді особа перебувала 8 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.
21.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиАрнаутов Олексiй Миколайовичд/н, д/н, д/н0.00000016058
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Арнаутов Олексiй Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 21.04.2016р.; володіє 1 акціями, що складає 0.00000016058% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0.25 грн.; на посаді особа перебувала 8 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.
21.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиТихонова Яна Робертівнад/н, д/н, д/н0.00000016058
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Тихонова Яна Робертівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 21.04.2016р.; володіє 1 акціями, що складає 0.00000016058% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0.25 грн.; на посаді особа перебувала 9 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.
21.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиФонд державного майна Українид/н, 00032945, д/н68.0095
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/9) припиняє повноваження на посаді 21.04.2016р.; володіє 423514923 акціями, що складає 68.0095% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 105878730.75 грн.; на посаді особа перебувала 8 місяців; інформація щодо непогашених судимостей не наводиться оскільки звільнена особа є юридичною. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.
21.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиХаріна Наталія МиколаївнаСМ, 401003, 13.09.2001, Вишгородський РВГУ МВС України в Київській області0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Харіна Наталія Миколаївна (паспорт серії СМ №401003, виданий 13.09.2001 Вишгородський РВГУ МВС України в Київській області) обрана на посаду 21.04.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник начальника Управління - начальник відділу, заступник начальника відділу Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.
21.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиПавлюк Наталія ВасилівнаНЮ, 014434, 01.07.2004, Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Павлюк Наталія Василівна (паспорт серії НЮ №014434, виданий 01.07.2004 Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області) обрана на посаду 21.04.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області, головний спеціаліст Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.
21.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиЛепявко Ірина МиколаївнаСН, 816279, 29.04.1998, Печерський РУ ГУ МВС України у м. Києві0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Лепявко Ірина Миколаївна (паспорт серії СН №816279, виданий 29.04.1998 Печерський РУ ГУ МВС України у м. Києві) обрана на посаду 21.04.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу Фонду державного майна України, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.
21.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиМаньківська Анастасія ГеннадіївнаСН, 149277, 28.03.1996, Ленінградський РУГУ МВС України в м. Києві0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Маньківська Анастасія Геннадіївна (паспорт серії СН №149277, виданий 28.03.1996 Ленінградський РУГУ МВС України в м. Києві) обрана на посаду 21.04.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний спеціаліст, заступник начальника відділу Фонду державного майна України, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.
21.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиБезверха Світлана ВолодимирівнаТТ, 107163, 03.03.2012, Подільський РУ ГУ МВС України в місті Києві0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Безверха Світлана Володимирівна (паспорт серії ТТ №107163, виданий 03.03.2012 Подільський РУ ГУ МВС України в місті Києві) обрана на посаду 21.04.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник Управління Фонду державного майна України, начальник юридичного відділу; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.
21.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиАрнаутов Олексiй Миколайовичд/н, д/н, д/н0.00000016058
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Арнаутов Олексiй Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 21.04.2016р.; володіє 1 акцією, що складає 0.00000016058% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0.25 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор фінансового департаменту АД, директор алюмінієвого бізнесу, заступник директора, член Наглядової ради, голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.
21.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиТихонова Яна Робертівнад/н, д/н, д/н0.00000016058
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Тихонова Яна Робертівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 21.04.2016р.; володіє 1 акцією, що складає 0.00000016058% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0.25 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради, голова представництва та директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.