ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 20.11.2015

Особлива інформація на 16.11.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.11.2015ОбраноГолова Наглядової радиМатис Ганна СтаніславівнаМЕ, 837163, 10.11.2007, Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Київ0
Зміст інформації:
16.11.2015р. посадова особа чен Наглядової ради Матис Ганна Станіславівна (паспорт серії МЕ №837163, виданий 10.11.2007 Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Київ) обрана на посаду Голови Наглядової ради Товариства; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Директор юридичного департаменту Фонду державного майна України, завідувач відділу Управління майном і інвестиційними проектами Державного управління справами, заступник директора , заступник начальника регіонального відділення ФДМУ по м. Києву, член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 2 роки та 9 місяців (на строк повноважень діючого складу Наглядової ради). Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Наглядової ради від 16.11.2015р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.