ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 20.08.2015

Особлива інформація на 14.08.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.08.2015Припинено повноваженняГолова Наглядової радиАрнаутов Олексiй Миколайовичд/н, д/н, д/н0.0000002
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Арнаутов Олексiй Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 14.08.2015 р.; володіє 1 акцією, що складає 0.0000002% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0.25 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік та 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р. На посаду Голови Наглядової ради нікого не обрано, оскільки Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства.
14.08.2015Припинено повноваженняСекретар Наглядової радиГорлов Віктор Гавриловичд/н, д/н, д/н0.0000002
Зміст інформації:
Посадова особа Секретар Наглядової ради Горлов Віктор Гаврилович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 14.08.2015 р.; володіє 1 акцією, що складає 0.0000002% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0.25 грн.; на посаді особа перебувала 8 років та 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р. На посаду Секретаря Наглядової ради нікого не обрано, оскільки Секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства.
14.08.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиТихонова Яна Робертівнад/н, д/н, д/н0.0000002
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Тихонова Яна Робертівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 14.08.2015 р.; володіє 1 акцією, що складає 0.0000002% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0.25 грн.; на посаді особа перебувала 8 років та 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЧерепанова Наталія Дмитрівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Черепанова Наталія Дмитрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 14.08.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік та 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЧерневський Сергій Адольфовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Черневський Сергій Адольфович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 14.08.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік та 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015Припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїСолопова Зінаїда Олексіївнад/н, д/н, д/н0.0011
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревізійної комісії Солопова Зінаїда Олексіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 14.08.2015 р.; володіє 70000 акціями, що складає 0.0011% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 17500 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік та 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р. На посаду Голови Ревізійної комісії нікого не обрано, оскільки Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією Товариства.
14.08.2015Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїЛисенко Олександр Вікторовичд/н, д/н, д/н0.00001
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Лисенко Олександр Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 14.08.2015 р.; володіє 69 акціями, що складає 0.00001% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 17.25 грн.; на посаді особа перебувала 6 років та 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїСинявська Тетяна Миколаївнад/н, д/н, д/н0.000482
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Синявська Тетяна Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 14.08.2015 р.; володіє 3000 акціями, що складає 0.000482% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 750 грн.; на посаді особа перебувала 6 років та 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїКруглова Світлана Володимирівнад/н, д/н, д/н0.00016
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Круглова Світлана Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 14.08.2015 р.; володіє 1000 акціями, що складає 0.00016% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 250 грн.; на посаді особа перебувала 5 років та 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015ОбраноЧлен Наглядової радиФонд державного майна Українид/н, 00032945, д/н68.0095
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/9) обрано на посаду 14.08.2015 р.; володіє 423514923 акціями, що складає 68.0095% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 105878730.75 грн.; інформація щодо попередніх посад та непогашених судимостей не наводиться оскільки призначена особа є юридичною. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р. Члена Наглядової ради обрано в особі Харіної Наталії Миколаївни - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства (акціями Товариства не володіє, посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник начальника Управління - начальник відділу Фонду державного майна України, заступник начальника відділу Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, паспорт серія СМ №401003, виданий 13.09.2001р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській області).
14.08.2015ОбраноЧлен Наглядової радиАрнаутов Олексiй Миколайовичд/н, д/н, д/н0.0000002
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Арнаутов Олексiй Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 14.08.2015 р.; володіє 1 акцією, що складає 0.0000002% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0.25 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор фінансового департаменту АД, директор алюмінієвого бізнесу, заступник директора, член Наглядової ради, голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015ОбраноЧлен Наглядової радиТихонова Яна Робертівнад/н, д/н, д/н0.0000002
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Тихонова Яна Робертівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 14.08.2015 р.; володіє 1 акцією, що складає 0.0000002% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0.25 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради, голова представництва та директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015ОбраноЧлен Ревізійної комісіїКривенко Світлана Михайлівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Кривенко Світлана Михайлівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 14.08.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний спеціаліст, заступник начальника відділу Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015ОбраноЧлен Ревізійної комісіїМороз Галина Аркадіївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Мороз Галина Аркадіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 14.08.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу ГУ ДФС у Запорізькій області, начальник відділу ГУ Міндоходів у Запорізькій області, начальник відділу ДПС у Запорізькій області, заступник начальника управління – начальник відділу ДПА у Запорізькій області; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015ОбраноЧлен Ревізійної комісіїЛисенко Олександр Вікторовичд/н, д/н, д/н0.00001
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Лисенко Олександр Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 14.08.2015 р.; володіє 69 акціями, що складає 0.00001% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 17.25 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член ревізійної комісії, начальник юридичного відділу; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015ОбраноЧлен Ревізійної комісіїКруглова Світлана Володимирівнад/н, д/н, д/н0.00016
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Круглова Світлана Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 14.08.2015 р.; володіє 1000 акціями, що складає 0.00016% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 250 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член ревізійної комісії, провідний економіст, начальник фінансового відділу; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015ОбраноЧлен Наглядової ради Матис Ганна СтаніславівнаМЕ, 837163, 10.11.2007, Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Київ0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Матис Ганна Станіславівна (паспорт серії МЕ №837163, виданий 10.11.2007р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Київ) обрана на посаду 14.08.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Директор юридичного департаменту Фонду державного майна України, завідувач відділу Управління майном і інвестиційними проектами Державного управління справами, заступник директора , заступник начальника регіонального відділення ФДМУ по м. Києву; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015ОбраноЧлен Наглядової радиЛепявко Ірина МиколаївнаСН, 816279, 29.04.1998, Печерський РУ ГУ МВС України у м. Києві0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Лепявко Ірина Миколаївна (паспорт серії СН№816279, виданий 29.04.1998р. Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві) обрана на посаду 14.08.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015ОбраноЧлен Наглядової радиМаньківська Анастасія ГеннадіївнаСН, 149277, 28.03.1996, Ленінградський РУГУ МВС України в м. Києві0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Маньківська Анастасія Геннадіївна (паспорт серії СН№149277, виданий 28.03.1996р. Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві) обрана на посаду 14.08.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний спеціаліст, заступник начальника відділу Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.
14.08.2015ОбраноЧлен Наглядової радиБезверха Світлана Володимирівна ТТ, 107163, 03.03.2012, Подільський РУ ГУ МВС України в місті Києві0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Безверха Світлана Володимирівна (паспорт серії ТТ №107163, виданий 03.03.2012р. Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві) обрана на посаду 14.08.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник Управління Фонду державного майна України, начальник юридичного відділу; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.