АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.01.2015

Особлива інформація на 29.12.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПризначеноГолова комісії з припинення (ліквідаційної комісії)Котюк Олександр Володимировичд/н, д/н, д/н0.000482
Зміст інформації:
Посадова особа Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Котюк Олександр Володимирович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 29.12.2014 р.; володіє 3000 акціями, що складає 0.000482% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Генеральний директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково — на час процедури припинення юридичної особи. Орган, що прийняв рішення про призначення: Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції на підставі рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 08.12.2014р. по справі 808/8059/14 у відповідності до п. 6 статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" внесено запис 11031130029000086 — Головою комісії з припинення (ліквідаційної комісії) внесено КОТЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, причина прийняття цього рішення: набрання законної сили судового рішення про припинення юридичної особи; підстави: п. 6 статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.