ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Особлива інформація на 24.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової радиОльховик Олександр Федоровичд/н, д/н, д/н0.000002
Зміст інформації:
24.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Ольховика Олександра Федоровича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Голови Наглядової ради; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0,000002%; на посаді особа перебувала 7 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиШевяков Дмитро Олександровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
24.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Шевякова Дмитра Олександровича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Члена Наглядової ради; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 6 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиАрнаутов Олексiй Миколайовичд/н, д/н, д/н0.0000002
Зміст інформації:
24.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Арнаутова Олексiя Миколайовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Члена Наглядової ради; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0,0000002%; на посаді особа перебувала 5 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиРистик Суркуніс Олександрад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
24.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Ристик Суркуніс Олександра (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Члена Наглядової ради; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиСахань Іван Яковичд/н, д/н, д/н0.0000002
Зміст інформації:
24.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Сахань Івана Яковича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Члена Наглядової ради; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0,0000002%; на посаді особа перебувала 6 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиТихонова Яна Робертівнад/н, д/н, д/н0.0000002
Зміст інформації:
24.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Тихонової Яни Робертівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Члена Наглядової ради; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0,0000002%; на посаді особа перебувала 7 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняСекретар Наглядової радиГорлов Віктор Гавриловичд/н, д/н, д/н0.0000002
Зміст інформації:
24.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Горлова Віктора Гавриловича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Секретаря Наглядової ради; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0,0000002%; на посаді особа перебувала 7 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняГолова Ревезійної комісіїСичова Інна Иосипівнад/н, д/н, д/н0.0000002
Зміст інформації:
24.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Сичової Іннт Иосипівнт (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Голови Ревезійної комісії; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0,0000002%; на посаді особа перебувала 7 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїЛисенко Олександр Вікторовичд/н, д/н, д/н0.000011
Зміст інформації:
24.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Лисенка Олександра Вікторовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Члена Ревізійної комісії; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0,000011%; на посаді особа перебувала 5 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїСинявська Тетяна Миколаївнад/н, д/н, д/н0.00048
Зміст інформації:
24.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Синявської Тетяни Миколаївни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Члена Ревізійної комісії; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0,00048%; на посаді особа перебувала 5 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїКруглова Світлана Володимирівнад/н, д/н, д/н0.00016
Зміст інформації:
24.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Круглової Світлани Володимирівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Член Ревізійної комісії; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0,00016%; на посаді особа перебувала 4 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нОбраноГолова Наглядової радиАрнаутов Олексiй Миколайовичд/н, д/н, д/н0.0000002
Зміст інформації:
24.04.2014р. посадова особа Арнаутов Олексiй Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) загальними зборами акціонерів обрана на посаду Члена Наглядової ради, 24.04.2014р. на засіданні Наглядової ради посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради ; володіє 1 акціями, що складає 0,0000002% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Директор Фінансового департаменту АД, директор алюмінієвого бізнесу, заступник директора, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Загальні збори акціонерів, орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Наглядова ради; причина прийняття рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, причина прийняття рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради: вакантність посади; причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави обрання на посаду Члена Наглядової ради: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р., підстави обрання на посаду Голови Наглядової ради: Протокол Наглядової ради від 24.04.2014р.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиОльховик Олександр Федоровичд/н, д/н, д/н0.000002
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Ольховик Олександр Федорович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 24.04.2014р.; володіє 10 акціями, що складає 0,000002% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Генеральний директор, вик.директор, Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р..
д/нОбраноЧлен Наглядової радиШевяков Дмитро Олександровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Шевяков Дмитро Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 24.04.2014р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: оловний спеціаліст департаменту корпоративних процедур, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиТихонова Яна Робертівнад/н, д/н, д/н0.0000002
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Тихонова Яна Робертівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 24.04.2014р.; володіє 1 акціями, що складає 0,0000002% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова представництва та Директор юридичного департаменту, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нОбраноСекретар Наглядової радиГорлов Віктор Гавриловичд/н, д/н, д/н0.0000002
Зміст інформації:
Посадова особа Секретар Наглядової ради Горлов Віктор Гаврилович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 24.04.2014р.; володіє 1 акціями, що складає 0,0000002% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: нач.відділу, Директор департаменту СНД, Секретар Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиЧерепанова Наталія Дмитрівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Черепанова Наталія Дмитрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 24.04.2014р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Директор фінансового департаменту філії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиЧерневський Сергій Адольфовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Черневський Сергій Адольфович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 24.04.2014р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: нач.відділу ЕВ АД , начальник відділу супроводу законсервованих підприємств філії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нОбраноГолова Ревізійної комісіїСолопова Зінаїда Олексіївнад/н, д/н, д/н0.0011
Зміст інформації:
24.04.2014р. посадова особа Солопова Зінаїда Олексіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) загальними зборами акціонерів обрана на посаду Члена Ревізійної комісії, 24.04.2014р. на засіданні Ревізійної комісії посадова особа обрана на посаду Голови Ревізійної комісії; володіє 70000 акціями, що складає 0,0011% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: нач.віділу Запорізької філії, заступник гол.бухгалтера; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Загальні збори акціонерів, орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії - Ревізійна комісія; причина прийняття рішення про обрання на посаду Члена Ревізійної комісії: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, причина прийняття рішення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії: вакантність посади; підстави обрання на посаду Члена Ревізійної комісії: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р., підстави обрання на посаду Голови Ревізійної комісії: Протокол Ревізійної комісії від 24.04.2014р.
д/нОбраноЧлен Ревізійної комісіїЛисенко Олександр Вікторовичд/н, д/н, д/н0.000011
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Лисенко Олександр Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 24.04.2014р.; володіє 69 акціями, що складає 0,000011% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заст.начальника, начальник юридичного відділу, Член Ревізійної комісії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нОбраноЧлен Ревізійної комісіїСинявська Тетяна Миколаївнад/н, д/н, д/н0.00048
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Синявська Тетяна Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 24.04.2014р.; володіє 3000 акціями, що складає 0,00048% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: нач. Фінансового відділу, Фінансовий директор, Член Ревізійної комісії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.
д/нОбраноЧлен Ревізійної комісіїКруглова Світлана Володимирівнад/н, д/н, д/н0.00016
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Круглова Світлана Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 24.04.2014р.; володіє 1000 акціями, що складає 0,00016% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: нач. фінансового відділу, провідний економіст, Член Ревізійної комісії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.