ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 25.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ЕМIСIЯ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33961297
Місцезнаходження 69006, Запорiзька обл., м.Запорiжжя, вул.Сорок рокiв Радянської України, буд.6, кв.39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286520
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (061)222-11-40
Факс (061)222-11-40
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Вид послуг, якi надає особа - послуги депозитарної установи.


Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Оранта-Сiч"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02307292
Місцезнаходження 69104, м.Запорiжжя, вул.Малиновського, буд.16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 617692
Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.03.2012
Міжміський код та телефон (061)224-08-64
Факс (061)224-08-64
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
Опис Вид послуг, якi надає особа - страховi послуги. Страхування водiїв вiд несчасних випадкiв на транспортi.


Найменування Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПК-Аудит Лтд.»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30674018
Місцезнаходження Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2228
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 230-47-32
Факс (044) 230-47-34
Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Вид послуг, якi надає особа - аудиторськi послуги.


Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Вид послуг, якi надає особа- депозитарнi послуги депозитарiю. Не заповнюються пункти щодо номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi, назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ та дата видачi лiцензiї або iншого документа, оскiльки депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, що здiйнсює Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" не є лiцензiйною.