ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Звіт за 1 квартал 2016 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матис Ганна Станiславiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 837163, Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Київ 10.11.2007
Рік народження** 1977
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, директор юридичного департаменту
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи: 16.11.2015р. на засiданнi Наглядової ради посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради (протокол Наглядової ради б/н вiд 16.11.2015р.).


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Круглова Свiтлана Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1968
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЗАлК", начальник фiнансового вiддiлу
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Долгiнцева Ольга Анатолiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ДОНЄЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ", головний бухгалтер
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи: З 30.12.2015р.Долгiнцева О. А. на пiдставi Наказу № 02-128/К вiд 28.12.2015р. призначена на посаду головного бухгалтера за строковим трудовим договором на перiод вiдпустки Сичової I.I. по догляду за дитиною до трьох рокiв з 30.12.2015р. до дати фактичного виходу Сичової I.I. з вiдпустки., тому ця особа пiдписує фiнансову звiтнiсть за звiтнiй перiод.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Манькiвська Анастасiя Геннадiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 149277, Ленiнградський РУГУ МВС УКраїни в м.Києвi 28.03.1996
Рік народження** 1970
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 28
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, головний спецiалiст
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисенко Олександр Вiкторович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1981
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЗАлК", заступник нач.юридичного вiддiлу
Опис Посадова особа не надалазгоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Арнаутов Олексiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiлiя ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.", директор фiнансового департаменту алюмiнiєвого дивiзiону
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мороз Галина Аркадiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ГУ Мiндоходiв у Запорiзькiй областi, начальник вiддiлу
Опис Посадова особа не надавала згоду на розкриття поспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Безверха Свiтлана Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ, 107163, ПОдiльський РУ ГУ МВС України в м.Києвi 03.03.2012
Рік народження** 1976
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Голден тайл", начальник юридичного вiддiлу
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривенко Свiтлана Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1960
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 36
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна, головний спецiалiст
Опис Посадова особа не надал азгоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має.


Посада Генеральний директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лобiков Дмитро Валентинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 628234, 22.11.1997, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1972
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор – Адвокатське об’єднання «Премiум»
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи:16.12.2015р. припенено повноваження тимчасово виконуючого обо"вязки Генерального директора Товариства Лiщука Iвана Iвановича у зв"язку з обранням постiйно дiючого виконавчого органу Товариства. 16.12.2015р.рiшенням Наглядової ради Товариства на посаду Генерального директора був обраний Лобiков Дмитро Валентинович ( Протокол №2 вiд 16.12.2015р.).


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тихонова Яна Робертiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1966
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 27
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Гленкор Iнтернешнл АГ" - голова представництва
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 00032945, д/н
Рік народження**  
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)**  
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис У зв`язку з тим, що членом наглядової ради товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства та поперню посаду, яку займав не наводиться.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лепявко Iрина Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 81679, Печерський РУ ГУ МВС України у м.Києвi 29.04.1998
Рік народження** 1963
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.