ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
03.04.201506.04.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.201509.07.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.07.201509.07.2015Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
14.08.201517.08.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.11.201517.11.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.12.201518.12.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента