ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.06.2010142/08/1/10Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФРUA4000086029Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25622729120155682280100
Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Акціонери публічного акціонерного товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.