ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.08.2010142/08/1/10Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФРUA4000086029Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25622729120155682280100
22 жовтня 2007 року Департаментом фондових операцiй ПФТС прийнято рiшення про застосування процедури делiстингу до цiнних паперiв (акцiй) ПАТ "ЗАлК". З 29 жовтня 2007 року цiннi папери (акцiї) ПАТ "ЗАлК" переведенi до випуску позалiстингових цiнних паперiв. Також акції ПАТ "ЗАлК" перебувають у списку позалістингових цінних паперів в ПАТ "Українська біржа". На зовнішніх організаціно-оформлених ринках цінні папери емітента не перебувають. Додаткового випуску ЦП протягом звiтного перiоду не було. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.