ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Генеральний директор Котюк Олександр Володимир СВ № 634404, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 04.06.2002 21.05.2008 3 000 0.00048200000 % 3 000 0 0 0
Голова спостережної ради Ольховик Олександр Федорович д/н № д/н, виданий д/н 31.07.2007 10 0.00000200000 % 10 0 0 0
Секретар Спостережної ради Горлов Вiктор Гаврилович д/н № д/н, виданий д/н 31.07.2007 1 0.00000020000 % 1 0 0 0
Член Спостережної ради Нефедьєва Любов Анатолiївна д/н № д/н, виданий д/н 13.07.2009 1 0.00000020000 % 1 0 0 0
Член Спостережної ради Арнаутов Олексiй Вiкторович д/н № д/н, виданий д/н 31.07.2007 1 0.00000020000 % 1 0 0 0
Член Спостережної ради Местников Вiктор Олександрович д/н № д/н, виданий д/н 27.05.2008 1 0.00000020000 % 1 0 0 0
Член Спостережної ради Тихонова Яна Робертiвна д/н № д/н, виданий д/н 31.07.2007 1 0.00000020000 % 1 0 0 0
Член Спостережної ради Сахань Iван Якович д/н № д/н, виданий д/н 27.05.2008 1 0.00000020000 % 1 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї, головний бухгалтер Сичова Iнна Йосипiвна СА № 759066, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 07.05.1998 31.07.2007 1 0.00000020000 % 1 0 0 0
Усього   3 017 0.00048540000 % 3 017 0 0 0
Опис