ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 13.10.2016

Особлива інформація на 23.09.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.09.2016Припинено повноваженняГолова Наглядової радиБезверха Світлана Володимирівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
07.10.2016р. від акціонера, який володіє 423514923 акціями, що складає 68.0095% у статутному капіталі Товариства - Фонду державного майна України, ПАТ «ЗАлК» було отримано протокол загальних зборів акціонерів, відповідно до якого відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: посадова особа Голова Наглядової ради Безверха Світлана Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді Голови Наглядової ради особа перебувала 2 місяці, на посаді Члена Наглядової ради - 1 рік та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016Припинено повноваженняЗаступник Голови Наглядової радиЛепявко Ірина Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Лепявко Ірина Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді Заступника Голови Наглядової ради особа перебувала 2 місяці, на посаді Члена Наглядової ради - 1 рік та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016Припинено повноваженняСекретар Наглядової радиПавлюк Наталія Василівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Секретар Наглядової ради Павлюк Наталія Василівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді Секретаря Наглядової ради перебувала 2 місяці, на посаді Члена Наглядової ради - 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиХаріна Наталія Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Харіна Наталія Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді особа перебувала 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиМаньківська Анастасія Геннадіївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Маньківська Анастасія Геннадіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді особа перебувала 1 рік та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиАрнаутов Олексiй Миколайовичд/н, д/н, д/н0.00000016058
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Арнаутов Олексiй Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016 р.; володіє 1 акцією, що складає 0.00000016058% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0.25 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиТихонова Яна Робертівнад/н, д/н, д/н0.00000016058
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Тихонова Яна Робертівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016 р.; володіє 1 акцією, що складає 0.00000016058% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0.25 грн.; на посаді особа перебувала 9 років та 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїКривенко Світлана Михайлівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Кривенко Світлана Михайлівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді особа перебувала 1 рік та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїМороз Галина Аркадіївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Мороз Галина Аркадіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді особа перебувала 1 рік та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїЛисенко Олександр Вікторовичд/н, д/н, д/н0.00001
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Лисенко Олександр Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016 р.; володіє 69 акціями, що складає 0.00001% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 17.25 грн.; на посаді особа перебувала 7 років та 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїКруглова Світлана Володимирівнад/н, д/н, д/н0.00016
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Круглова Світлана Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 23.09.2016 р.; володіє 1000 акціями, що складає 0.00016% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 250 грн.; на посаді особа перебувала 6 років та 1 місяць; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016ОбраноЧлен Наглядової радиХаріна Наталія Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Харіна Наталія Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник відділу, заступник начальника Управління-начальник відділу, заступник начальника відділу Фонду державного майна України, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016ОбраноЧлен Наглядової радиМаньківська Анастасія Геннадіївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Маньківська Анастасія Геннадіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник начальника відділу, головний спеціаліст Фонду державного майна України, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016ОбраноЧлен Наглядової радиБезверха Світлана Володимирівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Безверха Світлана Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник директора Департаменту-начальник Управління Фонду державного майна України, начальник Управління Фонду державного майна України; начальник юридичного відділу, Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016ОбраноЧлен Наглядової радиПавлюк Наталія Василівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Павлюк Наталія Василівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник відділу Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області, головний спеціаліст Фонду державного майна України, Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016ОбраноЧлен Наглядової радиЛепявко Ірина Миколаївна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Лепявко Ірина Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник начальника Управління-начальник відділу; начальник відділу Фонду державного майна України, Член Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016ОбраноЧлен Наглядової радиДенисенко Віталій Миколайовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Денисенко Віталій Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник начальника відділу Фонду державного майна України; заступник начальника юридичного управління Київської міської ради; директор ТОВ «Денікс Груп»; начальник юридичного відділу ТОВ «РСГП «Сталичний»; начальник юридичного управління ТОВ «Геліос інжиніринг»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016ОбраноЧлен Наглядової радиКузуб Тетяна Олександрівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Кузуб Тетяна Олександрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Головний спеціаліст Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних загальних зборів. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи - Фонд державного майна України.
23.09.2016ОбраноЧлен Ревізійної комісіїПостернак Віта Григорівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Постернак Віта Григорівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок платників податків ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, головний державний ревізор-інспектор відділу особливо важливих перевірок ГУ ДФС у м. Києві, головний спеціаліст Відділу контролю за фінансовою діяльністю підприємств Управління внутрівідомчого контролю Департаменту внутрішнього аудиту та контролю Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016ОбраноЧлен Ревізійної комісіїДишлюк Петро Михайловичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Дишлюк Петро Михайлович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 23.09.2016р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Головний спеціаліст Фонду державного майна України; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016ОбраноЧлен Ревізійної комісіїГалигіна Вікторія Георгіївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Галигіна Вікторія Георгіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 23.09.2016 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління аудиту ГУ ДФС у Запорізькій області; заступник начальника відділу організації та супроводження перевірок платників податків управління податкового та митного аудиту ГУ Міндоходів у Запорізькій області; заступник начальника відділу перевірок великих підприємств управління податкового контролю ДПС у Запорізькій області; заступник начальника відділу організації перевірок підприємств стратегічних галузей економіки управління податкового контролю юридичних осіб ДПА у Запорізькій області; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.
23.09.2016ОбраноЧлен Ревізійної комісіїФонд державного майна Українид/н, 00032945, д/н68.0095
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/9) обраний на посаду 23.09.2016р.; володіє 423514923 акціями, що складає 68.0095% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 105878730.75 грн.; інформація щодо попередніх посад та непогашених судимостей не наводиться оскільки призначена особа є юридичною. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.