АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Звіт за 1 квартал 2017 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Генеральний директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лобiков Дмитро Валентинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 628234, 22.11.1997, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 22.11.1997
Рік народження** 1972
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор – Адвокатське об’єднання «Премiум».
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлюк Наталiя Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1960
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 38
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); Посадова особа є представником акцiонера-юридичної особи - Фонд державного майна України. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Постернак Вiта Григорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1985
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу особливо важливих перевiрок ГУ ДФС у м. Києвi
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Манькiвська Анастасiя Геннадiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1970
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, головний спецiалiст.
Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); Посадова особа є представником акцiонера-юридичної особи - Фонд державного майна України. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузуб Тетяна Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1980
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний спецiалiст Фонду державного майна України, головний спецiалiст.
Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); Посадова особа є представником акцiонера-юридичної особи - Фонд державного майна України. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Галигiна Вiкторiя Георгiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника вiддiлу органiзацiї та супроводження перевiрок платникiв податкiв управлiння податкового та митного ГУ Мiндоходiв у Запорiзькiй областi.
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 00032945, д/н
Рік народження**  
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)**  
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис У зв"язку з тим, що членом Ревiзiйної комiсiї Товариства є юридична особа, iнформацiя про паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав не наводиться.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Долгiнцева Ольга Анатолiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ДОНЄЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ", головний бухгалтер.
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Харiна Наталiя Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1978
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); Посадова особа є представником акцiонера-юридичної особи - Фонд державного майна України. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лепявко Iрина Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1963
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 32
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу.
Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); Посадова особа є представником акцiонера-юридичної особи - Фонд державного майна України. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисенко Вiталiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1980
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника юридичного управлiння Київської мiської ради.
Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); Посадова особа є представником акцiонера-юридичної особи - Фонд державного майна України. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дишлюк Петро Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1972
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, головний спецiалiст
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Безверха Свiтлана Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1976
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Голден тайл", начальник юридичного вiддiлу.
Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); Посадова особа є представником акцiонера-юридичної особи - Фонд державного майна України. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.